REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Księgarni LIBRO - ksiegarnia-libro.plI. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://ksiegarnia-libro.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy https://ksiegarnia-libro.pl jest:

  Księgarnia LIBRO Izabela Gałecka – Kowalska, NIP: 7132154011, REGON: 060256891.

 3. Adres do korespondencji:
  Księgarnia LIBRO Izabela Gałecka – Kowalska
  ul. Niepodległości 11
  21-040 Świdnik
  e-mail: libro@op.pl
 4. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Księgarnią LIBRO zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz.287 z późn. zm.).
 5. Zakup w sklepie internetowym https://ksiegarnia-libro.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona - serwis internetowy https://ksiegarnia-libro.pl;
 2. Sklep Internetowy - prowadzony przez Księgarnia LIBRO Izabela Gałecka – Kowalska, w dalszej częsci regulaminu nazywany: Księgarnia LIBRO w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
 3. Towar - produkt oferowany Klientowi przez Księgarnia LIBRO za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 4. Klient - osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
 5. Zamówienie - oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Księgarnia LIBRO za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Księgarni LIBRO za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 6. Transakcja - umowa pomiędzy Klientem a Księgarnią LIBRO, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Księgarni LIBRO Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Księgarnia LIBRO;
 7. Płatność - świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

 

III. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Przejdź do realizacji Zamówienia". Aby poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, sklep umożliwia założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą przygotowywane do realizacji następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Księgarnia LIBRO zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 5. Towary oferowane przez Księgarnia LIBRO w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Księgarnia LIBRO dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe.
 6. Księgarnia LIBRO zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym https://ksiegarnia-libro.pl są podane w złotych polskich i zawierają wszelkie należne podatki. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.
 8. Księgarnia LIBRO każdorazowo wystawia fiskalny dokument sprzedaży za zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę na firmę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 9. Księgarnia LIBRO prowadzi sprzedaż wysyłkową oraz udostępnia możliwość odbioru osobistego w godzinach pracy księgarni.
 10. Wszelkie uzyskane dane podlegają ochronie danych osobowych, służą jedynie realizacji zamówienia i nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.
 11. Księgarnia LIBRO nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu e-mail) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.
 12. Księgarnia LIBRO prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 13. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 10:00-18:00.
 14. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2-3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z osobami obsługującymi zamówienia Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji.
 15. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem wyprzedaży. Ceny te mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.
 16. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem.
 17. Serwis internetowy do realizacji zamówień korzysta z mechanizmu ciasteczek (ang. cookies). Księgarnia LIBRO zastrzega, że wyłączenie przez Klienta w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies, może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

IV. SPOSOBY WYSYŁKI, FORMY TRANSPORTU, PŁATNOŚCI

 1. Dostawa realizowana jest na terenie Polski.
 2. Złożone zamówienia będą realizowane w terminie 2-3 dni roboczych przy płatnościach on-line. W przypadku płatności przelewem bankowym w terminie 2- 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Księgarnia LIBRO zaleca zakup kilku produktów w jednym koszyku by uniknąć powielania kosztów transportu (zawsze ta sama cena).
 4. Klient może na bieżąco sprawdzić status realizacji zamówienia po zalogowaniu się do konta utworzonego w Serwisie Internetowym.
 5. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Księgarnia LIBRO (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Księgarnia LIBRO opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia) na adres wskazany w Zamówieniu.
 6. Kwota doliczana za nadanie paczki to 18 zł.
 7. Sposoby płatności:
  1. przelew - przedpłata z konta lub karty poprzez Przelewy24
  2. przelew - przedpłata na rachunek zwykły Księgarni LIBRO :

   Bank Handlowy w Warszawie81 1030 0019 0109 8530 0037 8517
   Księgarnia LIBRO
   ul. Niepodległości 11, 21-040 Świdnik
   NIP: 712-326-74-31

   W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
   Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

  3. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze
 8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

V. ZWROTY, WYMIANA, REKLAMACJE

ZWROTY

 1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, będącego konsumentem, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę Księgarnia LIBRO z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 11, e-mail: libro@op.pl, numer telefonu +48 81 751 24 27 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Udostępniony poniżej formularz nie jest dokumentem aktywnym i nie umożliwia przesłania oświadczenia przez stronę internetową. W celu skorzystania z formularza konieczne jest jego wydrukowanie, uzupełnienie i przesłanie do Sprzedawcy.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie Kupujący poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zakupioną rzecz Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Kupujący jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  8. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru i odstąpienia od umowy nie dotyczą Kupujących, niebędących konsumentami.

Plik do pobrania:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (zwrot Towaru) - plik .docx (Word)

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (zwrot Towaru) - plik .pdf (Acrobat Reader)

 

WYMIANA

 1. W przypadku chęci wymiany odebranego już przez Klienta Towaru, który może być jeszcze zwrócony przez niego w trybie opisanym w części "ZWROTY", Klient jest zobowiązany jeszcze raz dokonać zamówienia rozmiaru/towaru na wymianę, w komentarzu do zamówienia wpisując informację "REZERWACJA NA WYMIANĘ" i nie opłacając zamówienia, jeżeli nie występuje różnica w cenie towarów.
 2. W przypadku, kiedy występuje różnica w cenie towarów prosimy opłacić ją przed wysyłką towaru na wymianę.
 3. Klient odsyła zwracany towar na adres Księgarnia LIBRO Niepodległości 11, 21-040 Świdnik (z dopiskiem: "WYMIANA") wraz z fakturą oraz Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. We wskazanym oświadczeniu zaznacza chęć wymiany.
 4. Termin realizacji nowego zamówienia (w ramach rezerwacji) jest taki sam, jak w przypadku każdego innego zamówienia realizowanego przez Sklep Internetowy. Terminy dotyczące odsyłanego (zwracanego) Towaru są takie same, jak w każdym innym przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy w trybie, o którym mowa we wcześniejszej części pn. odebranego już przez Klienta Towaru, który może być jeszcze zwrócony przez niego w trybie opisanym w części pn. "ZWROTY".

Plik do pobrania:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (zwrot Towaru) - plik .docx (Word)

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (zwrot Towaru) - plik .pdf (Acrobat Reader)

REKLAMACJE

 1. Księgarnia LIBRO ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Księgarni LIBRO wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego załączonego poniżej do pobrania pocztą na adres:

  Księgarnia LIBRO
  ul. Niepodległości 11, 21-040 Świdnik
  tel. 690 800 778
  e-mail: libro@op.pl

  (z dopiskiem: REKLAMACJA).

 3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Księgarnia LIBRO niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Księgarnia LIBRO sugeruje skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa we fragmencie dot. ZWROTY", aniżeli drogi reklamacyjnej.
 4. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury).
 5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na koszt Księgarni LIBRO na adres określony w ust. 2 powyżej. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Księgarni LIBRO w stanie kompletnym i czystym.
 6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Księgarnia LIBRO jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Księgarnia LIBRO:
  • uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  • uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  • uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

   Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

 7. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.
 8. Spory pomiędzy Klientem a Księgarnią LIBRO, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących zaleca się aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę za pobraniem lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Księgarnia LIBRO) uprzedził Księgarnia LIBRO o takim zamiarze w korespondencji elektronicznej na adres e-mail libro@op.pl.

 

Plik do pobrania:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (zwrot Towaru) - plik .docx (Word)

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (zwrot Towaru) - plik .pdf (Acrobat Reader)

Wersja do druku

Regulamin księgarnia-libro.pl

Product added to wishlist